top of page

Helena Banovec

se je po gimnaziji v Črnomlju vpisala na študij muzikologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani in se v tem času udeležila polletne študijske izmenjave na Humboldtovi univerzi v Berlinu. Svoje znanje je izpopolnjevala tudi na Konservatoriju za glasbo Jurij Slatkonja v Novem mestu, smer Glasbeni stavek, in se že v času študija srečevala s pedagoškim delom, ki obsega področje zgodovine glasbe, glasbene teorije, vodenja pevskih zborov in organizacije. Že kot študentka je na Konservatoriju za glasbo v Novem mestu poučevala slovensko in svetovno zgodovino glasbe ter maturante uspešno pripravila na maturo iz predmeta Glasba. Pri svojem dosedanjem pedagoškem delu se je srečala že z vsemi starostnimi skupinami, od predšolskih otrok do starostnikov. Kot zborovodkinja, organizatorka prireditev in zadnjih devet let kot predsednica je dejavna v domačem Kulturnem društvu Orel Semič, ki skrbi za spodbujanje napredka zborovskega petja, orglanja in pritrkavanja. Verjame, da se mora človek nenehno učiti in napredovati, zato tudi sama ves čas išče nova znanja na svojem področju in se veseli novih izzivov in priložnosti, zato svoje znanje dirigiranja in igranja klavirja izpopolnjuje pri prof. Anastasiji Banovec v GŠ Gradus ad Parnassum. Trenutno pa poleg izvajanja Nauka o glasbi v GŠ Gradus ad Parnassum poučuje še na OŠ Loka Črnomelj in GŠ Trebnje.

bottom of page