top of page
URI_4169.jpg

Namen glasbene šole

Gradus ad Parnassum

je dati Vam oziroma Vašim otrokom kvalitetno široko glasbeno izobraževanje. Glasbeno izobraževanje bogati duha in

hkrati širi miselna obzorja,

otroci pa bodo koristno preživljali čas in z dobljenim znanjem

zrasli v razgledane kulturne ljudi z občutkom za glasbo,

detajle in estetiko na sploh, ne glede na to

s čim se bodo kasneje preživljali.

Cilj zasebne glasbene šole je vsestranski razvoj naših učencev,

z minimalnim številom ur s pomočjo najboljših sistemov izobrażevanja oblikovati glasbeni okus, razviti glas,

občutek za ritem, intonacijo,

poiskati in razviti individualne sposobnosti vsakega učenca.

Naučiti učence kako pravilno vaditi, pravilno poslušati in slišati glasbo, kako nastopati in kako se obnašati na odru,

kako priti do željenega cilja

in imeti radi glasbo ter umetnost na sploh.

Poleg tega, da se pripravljamo na opravljanje državnih izpitov, smo tudi koncertno zelo dejavni.

Več informacij o naših koncertih lahko dobite

TUKAJ.

bottom of page