top of page

Programi za odrasle (15-35 let)

Program D

70€/mesečno

vključuje:

glasbeno teorijo  

enkrat tedensko

po 1 uro

in

izbirni predmet

dvakrat tedensko

po 30 minut

 

Program E

75€/mesečno

samo izbirni predmet

dvakrat tedensko

po 30 minut

Glasbena šola

Gradus ad Parnassum

obsega  naslednje:

 

skupinski predmeti:

zbor

glasbena teorija 

izbirni

individualni predmeti:

klavir

solopetje

orgle

dirigiranje

K programu D ali programu E lahko dodatno vpišete še en izbirni predmet

enkrat tedensko po 30 minut (+35€/mesečno)

bottom of page