top of page

Programi za otroke (6-14 let)

Program A (osnovni)

55€/mesečno

vključuje:

zbor dvakrat tedensko

po 1 uro

glasbena teorija

enkrat tedensko

po 1 uro

izbirni predmet

dvakrat tedensko

po 30 minut

Program B

70€/mesečno

vključuje:

samo izbirni predmet

dvakrat tedensko

po 30 minut

Program C 

45€/mesečno

vključuje:

zbor dvakrat tedensko

po 1 uro

glasbena teorija

enkrat tedensko

po 1 uro

Glasbena šola

Gradus ad Parnassum

obsega  naslednje:

 

skupinski predmeti:

zbor

glasbena teorija

 

izbirni individualni

predmeti:

klavir

solopetje (od 12.leta)

orgle

dirigiranje

V primeru, da je iz ene družine vpisanih dva ali več otrok je cena šolnine manjša.

K programu A ali programu B lahko dodatno vpišete še en izbirni predmet

enkrat tedensko po 30 minut (+25€/mesečno)

bottom of page